Encyklopedie > Město Český Krumlov > Objekty v historické části města Český Krumlov > Horní ulice

Horní č. p. 170

Lokace :
Horní č. p. 170

Popis objektu :
Bezvýznamné přízemní stavení, ve svahu pod městským divadlem při náhonu mlýna, z konce minulého století. Přístup umožňuje krytý mostek přes náhon. Přestože budova nemá historickou hodnotu, její hmota s šindelovou střechou dokresluje malebnost tohoto zákoutí.