Encyklopedie > Město Český Krumlov > Objekty v historické části města Český Krumlov > Kostelní ulice

Kostelní č. p. 163

Lokace:
Kostelní č. p. 163

Popis objektu:
Třípatrová budova situovaná ve svahu pochází z roku 1892. Průčelí podle návrhu Draxlera z Vídně. Svou hmotou navazuje na budovu Náměstí č. p. 6.

Stavebně historický vývoj:
Dům, který na tomto místě původně stál, patřil před rokem 1566 krejčím u Šebestiánu Pundnerovi, kterého vystřídala ševcová Apolena Bartlová. Po řadě blíže neznámých majitelů se do domu v roce 1612 nastěhoval 0ndřej Schuesslkorb a o čtyři roky později tkadlec Petr Paumhauer. V letech 1621 - 1630 zde bydlel Jindřich Göcz a poté následovala Magdalena Schifflingerová. Od roku 1653 byl vlastníkem domu německý učitel Bartoloměj Václav Rott. V roce 1664 zde zastihujeme ševce Jiřího Schöbla, po němž dům až do roku 1678 vedla Marie Millerová, dříve Schöblová. V roce 1710 získal dům Víta Höfferleho řezník Filip Hoyss, jehož rodina zde žila až do roku 1737. Také další držitel domu, jan Bárta, byl řezník. V letech 1748 - 1770 se tu setkáváme se sládkem Františkem Matzou a dále s tkalcem Janem Pinskerem. Od roku 1786 obýval dům František Potz a v roce 1806 jej převzal jeho syn František. V letech 1820 - 1828 byl majitelem domu krejčí Jan Franz a poté Alois Fink.