Encyklopedie > Město Český Krumlov > Objekty v historické části města Český Krumlov > Latrán ulice

Latrán č. p. 83

Lokace:
Latrán č. p. 83

Popis objektu:
Jednopatrový dům s pozdně klasicistním průčelím.

Stavebně historický vývoj:
Dům pochází z první poloviny 19. století. Je jednopatrový s pozdně klasicistním průčelím. V přízemí se nachází chodba klenutá v pravé části valeně s pětibokými výsečemi, podobně je sklenut sklep.

Historie obyvatel domu:
O obyvatelích domu není dosud nic známo.