Encyklopedie > Město Český Krumlov > Objekty v historické části města Český Krumlov > Masná ulice

Masná č. p. 131

Lokace:
Masná č. p. 131

Popis objektu:
Budova je dvoupatrová s hladkým průčelím.

Stavebně historický vývoj:
Budova je historicky nevýznamná - pochází z třicátých let našeho století. Při stavbě snad byly použity části staršího zdiva.

Významné architektonické detaily:
Jediným pozoruhodným detailem je pozdně gotický portálek v průchodu ze dvorku č. p. 1, patrně druhotně použitý.