Encyklopedie > Město Český Krumlov > Objekty v historické části města Český Krumlov > Rooseveltova ulice

Rooseveltova č. p. 34 Rooseveltova č. p. 34, celek

Lokace:
Rooseveltova č. p. 34

Popis objektu:
Jednopatrová budova o třech okenních osách s novodobým průčelím. Dispozice přízemí i patra obsahuje prostory s trámovými omítanými stropy.

Stavebně historický vývoj:
Objekt je snad renesančního původu. Nápadná podobnost a vztah k sousednímu objektu nevylučují původní spojení. Přestavba snad klasicistní.

Současné využití:
Bydlení