Encyklopedie > Město Český Krumlov > Objekty v historické části města Český Krumlov > Rooseveltova ulice

Rooseveltova č. p. 44 Rooseveltova č. p. 44, celek

Lokace:
Rooseveltova č. p. 44

Popis objektu:
Jednopatrové stavení s novodobým průčelím ve svahu. Dispozičně dvoutrakt, zadní trakt menší hloubky. Vnitřní prostory jsou plochostropé.

Stavebně historický vývoj:
Vznik budovy patrně v období klasicismu koncem 18. století.

Současné využití:
Pension - restaurace Vltavín