Encyklopedie > Město Český Krumlov > Objekty v historické části města Český Krumlov > Rooseveltova ulice

Rooseveltova č. p. 56 Rooseveltova č.p. 56, Po vodě

Lokace:
Rooseveltova č. p. 56

Stavebně historický vývoj:
Přízemní stavení barokního původu, vzniklé oddělením od sousedního objektu. Přestavba klasicistní.

Současné využití:
Bydlení