Encyklopedie > Město Český Krumlov > Objekty v historické části města Český Krumlov > Rooseveltova ulice

Rooseveltova č. p. 57 Rooseveltova č.p. 57, Po vodě

Lokace:
Rooseveltova č. p. 57

Popis objektu:
Přízemní stavení barokního původu.

Historie obyvatel domu:
Domek, v době svého vzniku opravdu malý, existuje asi od konce 16. století. Jeho prvním majitelem byl Kašpar, který se živil jako posel. Je dosti možné, že byl totožný s Kašparem Behemem před Horní Bránou, který v r. 1591 ovdověl a o rok později se oženil s pannou Dorotou.

Současné využití:
Bydlení