Encyklopedie

Seznam článků OIS - Mgr. Milena Hajná

CZ

Heraldika ve městě Český Krumlov
Antonín Borový
Karel Patka
Hrad Dívčí Kámen
Historie dopravy v regionu Český Krumlov
Historické stezky v regionu Český Krumlov
Hrad Sokolčí
Hrádek Louzek
Hrádek Pořešín
Ptačí hrádek
Schwarzenberský plavební kanál
Tvrz Bělá
Tvrz Kladenské Rovné
Kvítkův Dvůr
Tvrz Michnice
Tvrz Pasovary
Tvrz Slavkov
Tvrz Štěkře
Tvrz Tichá
Historie železniční dopravy v regionu Český Krumlov
Historie chovu medvědů na zámku v Českém Krumlově
Medvědí oslavy na zámku v Českém Krumlově
Schwarzenberská garda
Ražba mincí na zámku v Českém Krumlově
I.prohlídková trasa zámku Český Krumlov
II. prohlídková trasa zámku Český Krumlov
Apartmá z 19. století
Apartmá kněžny Eleonory ze Schwarzenberku
Schwarzenberské barokní apartmá
Obraz Dělení růží
Kaple sv. Jiří na zámku Český Krumlov
Nástěnné malby III. nádvoří zámku Český Krumlov
Maškarní sál
Nástěnná malba v tzv. III. renesančním pokoji zámku Český Krumlov
Schwarzenberská portrétní galerie
Reinstalace historických interiérů II. prohlídkové trasy zámku Český Krumlov
Renesanční pokoje zámku Český Krumlov
Rožmberská znaková chodba
Dílo dvorního malíře Ferdinanda Runka
Sbírka tapisérií na zámku v Českém Krumlově
Nástěnné malby na IV. nádvoří zámku Český Krumlov
Zámek Český Krumlov v 19.století
Zámek Český Krumlov ve 20. století
III. nádvoří zámku Český Krumlov
V. nádvoří zámku Český Krumlov
Zámek Český Krumlov v ob@dobí baroka
Pověsti o Bílé paní
Zámek Český Krumlov v období gotiky
Historie zámku Český Krumlov
Instituce se sídlem v areálu zámku Český Krumlov
Obchody, směnárny, informace v areálu zámku Český Krumlov
Popis objektů areálu zámku Český Krumlov
Státní památkový ústav v Českých Budějovicích
Zámek Český Krumlov - prehistorie
Průvodce areálem zámku Český Krumlov
Zámek Český Krumlov v období renesance
Služby turistům v areálu zámku Český Krumlov
Státní hrad a zámek Český Krumlov

DE:

Verzeichnis der Artikel :
Heraldik in der Stadt Český Krumlov
Antonín Borový
Karel Patka
Burg Dívčí Kámen
Geschichte des Verkehrs in der Region Český Krumlov
Historische Pfade in der Region Český Krumlov
Die Burg Sokolčí
Die kleine Burg Louzek
Die kleine Burg Pořešín
„Ptačí hrádek" (Vogeltempel)
Schwarzenberger Schwemmkanal
Feste Bělá
Feste Kladenské Rovné
Der Hof Kvítkův Dvůr
Feste Michnice
Feste Pasovary
Feste Slavkov
Feste Štěkře
Feste Tichá
Geschichte des Eisenbahnverkehrs in der Region Český Krumlov
Geschichte der Bärenhaltung auf dem Schloß Český Krumlov
Festlichkeiten des Bären auf dem Schloß in Český Krumlov
Schwarzenbergische Garde
Das Prägen von Münzen im Schloß in Český Krumlov
I. Besichtigungstrasse des Schlosses Český Krumlo@v
II. Besichtigungstrasse des Schlosses Český Krumlov
Appartement aus dem 19. Jahrhundert
Appartement der Fürstin Eleonore zu Schwarzenberg
Das Schwarzenbergische Barock-Appartement
Das Bild von der Teilung der Rose
Kapelle St. Georg auf dem Schloss Český Krumlov
Wandmalereien des III. Schloßhofes im Schloß Český Krumlov
Der Maskensaal
Wandmalerei im sog. III. Renaissance-Zimmer des Schlosses Český Krumlov
Die Schwarzenbergische Porträtgalerie
Reinstallierung der historischen Interieure der II. Besichtigungstrasse des Schlosses Český Krumlov
Die Renaissance-Zimmer des Schlosses Český Krumlov
Der Rosenberger Wappengang
Das Werk des Hofmalers Ferdinand Runk
Sammlung von Tapisserien auf dem Schloß in Český Krumlov
Wandmalereien auf dem IV. Schloßhof des Schlosses Český Krumlov
Das Schloß Český Krumlov im 19. Jahrhundert
Das Schloß Český Krumlov im 20. Jahrhundert
III. Schloßhof des Schlosses Český Krumlov
V. Schloßhof des Schlosses Český Krumlov
Das Schloß Český Krumlov in der Ba@rockzeit
Sage von der Weißen Frau
Das Schloß Český Krumlov in der Zeit der Gotik
Die Geschichte des Schlosses Český Krumlov
Institutionen mit Sitz im Areal des Schlosses Český Krumlov
Verkaufsstellen, Wechselstuben, Informationen im Areal des Schlosses Český Krumlov
Beschreibung der Objekte im Areal des Schlosses Český Krumlov
Staatliches Institut für Denkmalpflege in České Budějovice
Schloß Český Krumlov - Prähistorie
Begleiter durch das Areal des Schlosses Český Krumlov
Das Schloß Český Krumlov in der Zeit @der Renaissance
Touristendienstleistungen im Areal des Schlosses Český Krumlov
Staatliche Burg und Schloß Český Krumlov

EN

List of articles EN:
Heraldry in Český Krumlov
Antonín Borový
Karel Patka
Dívčí Kámen Castle
History of Transportation in the Český Krumlov Region
Historical Routes in the Český Krumlov Region
Sokolčí Castle
Little Castle of Louzek
Little Castle of Pořešín
Little Castle "Ptačí Hrádek"
Schwarzenberg Navigational Canal
Fortified Settlement of Bělá
Fortified Settlement of Kladenské Rovné
Kvítkův Dvůr
Fortified Settlement of Michnice
Fortified Settlement of Pasovary
Fortified Settlement of Slavkov
Fortified Settlement of Štěkře
Fortified Settlement of Tichá
History of Railway Transportation in the Český Krumlov Region
History of Bear-keeping at Český Krumlov Castle
Bear Festival at Český Krumlov Castle
Schwarzenberg Guard
Coinage
No. 1 Guided Tour of Český Krumlov Castle
No. 2 Guided Tour in Český Krumlov Castle
19th century Suite
Suite of Eleonora zu Schwarzenberg
Schwarzenberg Baroque Suite
Painting "Division of the Roses"
St. George's Chapel of Český Krumlov Castle
Wall Paintings in the IIIrd Courtyard of Český Krumlov Castle
Masquerade Hall
Wall Painting in the 3rd Renaissance Room of Český Krumlov Castle
Schwarzenberg Portrait Gallery
Re-installation of the Period Interiors in No. 2 Guided Tour of Český Krumlov Castle
Renaissance Rooms in Český Krumlov Castle
Corridor with the Rosenbergs' Coats of Arms
Works by the Court Painter Ferdinand Runk
Collection of Tapestries at Český Krumlov Castle
Wall Paintings in the IVth Courtyard of Český Krumlov Castle
Český Krumlov Castle in the 19th Century
Český Krumlov Castle in the 20th Century
IIIrd Courtyard of Český Krumlov Castle
Vth Courtyard of Český Krumlov Castle
Český Krumlov Castle in the Baroque Period
Tales of the White Lady
Český Krumlov Castle in the Gothic Period
History of Český Krumlov Castle
Institutions Residing within the Český Krumlov Castle Complex
Shops, Information and Exchange-offices in the Český Krumlov Castle
Description of Objects within the Castle Complex in Český Krumlov
State office for protection of monuments in České Budějovice
Český Krumlov Castle - Prehistory
Guide to the Český Krumlov Castle Complex
Český Krumlov Castle in the Renaissance Period
Tourist Services within the Český Krumlov Castle Complex
State Castle Český Krumlov