Horní čp. 157, jihovýchodní nároží, přelom 19. a 20. stol. , zdroj: Arteco B.M. s.r.o., autor: J. Bloch, 1999

Horní čp. 157, jihovýchodní nároží, přelom 19. a 20. stol. , zdroj: Arteco B.M. s.r.o., autor: J. Bloch, 1999


.