Široká čp. 80, jižní a část východního průčelí, přelom 19. a 20. stol. podle sondážních nálezů, zdroj: Arteco B.M. s.r.o., autor: J. Bloch, J. Račák, P. Lengál, 2002

Široká čp. 80, jižní a část východního průčelí, přelom 19. a 20. stol. podle sondážních nálezů, zdroj: Arteco B.M. s.r.o., autor: J. Bloch, J. Račák,  P. Lengál, 2002


.