Náměstí Svornosti č.p. 12, busta vyšebrodského opata Antonína Neumanna (řádovým jménem Oswald)

Náměstí Svornosti č.p. 12, busta vyšebrodského opata Antonína Neumanna (řádovým jménem Oswald)


.