Jiří Bílek z Bílenberku, portrait

Jiří Bílek z Bílenberku, portrait


.