Náměstí Svornosti č. p. 12, vstupní portál

Náměstí Svornosti č. p. 12, vstupní portál


.