Encyklopedie > Město Český Krumlov > Objekty v historické části města Český Krumlov > Latrán ulice

Latrán č. p. 81

Lokace:
Latrán č. p. 81

Popis objektu:
Jednopatrový dům s pozdně klasicistním průčelím.

Stavebně historický vývoj:
Budova postavená kolem poloviny minulého století má pozdně klasicistní průčelí. Pouze sklepy jsou valeně klenuté, ostatní místnosti v přízemí i patře plochostropé, až na malé výjimky.

Historie obyvatel domu:
O obyvatelích domu dosud není nic známo.