Encyklopedie > Město Český Krumlov > Objekty v historické části města Český Krumlov > Rooseveltova ulice

Rooseveltova č. p. 35 Rooseveltova č. p. 35, celek


Lokace:

Popis objektu:
Jednopatrová budova o třech okenních osách na úzké parcele. Dispozice přízemí i patra hloubkový dvoutrakt s plochostropými prostory. Vzadu vlevo valeně z kamene klenutý sklep.

Stavebně historický vývoj:
Objekt původně snad renesančního původu. Nápadná podobnost a vzájemná vazba na sousední objekt nevylučují jejich původní spojení. Úprava proběhla v roce 1935. V přízemí byla původně síň.

Současné využití:
Bydlení