Encyklopedie > Město Český Krumlov > Objekty v historické části města Český Krumlov > Rooseveltova ulice

Rooseveltova č. p. 51 Rooseveltova č.p. 51, celek

Lokace:
Rooseveltova č. p. 51

Popis objektu:
Přízemní stavení obdélného půdorysu ve svahu, s novodobým průčelím. Dispozice obou podlaží v horní a dolní úrovni terénu nepozoruhodné, s plochostropými prostory.

Stavebně historický vývoj:
Vznik původního objektu v 16. století, budova v dnešním stavu je pravděpodobně klasicistního původu, prodloužená v roce 1867.

Současné využití:
Obytný dům