Encyklopedie > Město Český Krumlov > Objekty v historické části města Český Krumlov > Rooseveltova ulice

Rooseveltova č. p. 55 Rooseveltova č.p. 55, hostel U Vodníka

Lokace:
Rooseveltova č. p. 55

Popis objektu:
Přízemní stavení ve svahu, zřejmě renesanční, přestavba novodobá.

Historie obyvatel domu:
V roce 1569 dům jeho první známá majitelka, Kateřina Kolmandlová, prodala Prokeši (Prokopu) z Machovic, který vykonával funkci branného při Horní Bráně. Po Prokešovi převzal domek Havel Machovický, s největší pravděpodobností jeho syn.

Současné využití:
Hostel U Vodníka

Rooseweltova č.p. 56, hostel U Vodníka